Menu

Raport z odbytego spotkania [kontrolnego] z TW "Brodecki" w dniu 17.12.1963 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_009/1895 t. 1_k. 203-205
Title:
Raport z odbytego spotkania [kontrolnego] z TW "Brodecki" w dniu 17.12.1963 r.
Date:
1963-12-20
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Raport z odbytego spotkania [kontrolnego] z tajnym współpracownikiem (TW) "Brodecki" w dniu 17.12.1963 r. Dokument zawiera m.in. kilka opinii TW na temat bp. Karola Wojtyły, np. o tym, że potajemnie kontaktuje się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie Lucjanem Motyką, oraz o tym, że wśród kapłanów faworyzuje ludzi młodych. Maszynopis opatrzony klauzulą "Tajne", podpisany odręcznie.