Menu

Radiowe spotkania. Encyklika Jana Pawła II

Informations
Available languages: PL
Archive description
Minutage
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
PR II_1981_3_012
Title:
Radiowe spotkania. Encyklika Jana Pawła II
Date:
1981-09-28
Size and medium:
45,5 MB; MP3
Creator's name:
Polskie Radio S.A.
Repository:
Polskie Radio S.A.
Content:
Audycja poświęcona trzeciej encyklice Jana Pawła II zatytułowanej "Laborem exercens" [O pracy ludzkiej] ogłoszonej 14 września 1981 roku, w 90. rocznicę ogłoszenia encykliki „Rerum novarum" Leona XIII.
JAN PAWEŁ II - autor tekstu
ANDRZEJ ŚWIĘCICKI - pracownik naukowy Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
EULALIA SAJDAK - MICHNOWSKA - filozof, etyk, wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
FILMED AT:
Warszawa, Polskie Radio
RECORDING DURATION:
00:19:54
AUTHOR:
Jerzy Słabicki
JOURNALIST:
Jerzy Słabicki
LECTOR:
Bolesław Kołłątaj
Thematic scope:
Rozmowa wokół trzeciej encykliki Jana Pawła II "Laborem exercens", okoliczności powstania i analiza głównych tematów związanych z pracą ludzką.