Menu

Przemówienie do przedstawicieli wyższych uczelni w Polsce

Informations
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_2_9_468
Title:
Przemówienie do przedstawicieli wyższych uczelni w Polsce
Date:
2002-08-17
Place:
Kraków
Category:
2002
Context:
Ojciec Święty zatrzymał się na terenie budowy nowej biblioteki PAT w Krakowie--Pychowicach. Zwrócił się do zgromadzonych tam rektorów, profesorów, studentów i pracowników wyższych uczelni w Polsce
Content of the document

Magnificencje, Księża Rektorzy, Księża Profesorzy i Studenci, Panowie i Panie, Panie i Panowie,
Bardzo dziękuję za ten przystanek z Łagiewnik na Franciszkańską, bardzo dziękuję.

Pragnę powiedzieć, że codziennie modlę się za wasze uczelnie, za Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, za Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, a jeszcze także i za Angelicum w Rzymie, za wszystkich rektorów, profesorów i studentów, żyjących i zmarłych. Vivat Academia, vivant professores. Vivant membra quaelibet, vivat membrum quodlibet, semper sit in flore. Dla rozumiejących łacinę to znaczy, że mają kwitnąć, ma kwitnąć akademia, ma kwitnąć Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Bóg zapłać za wszystko, co od niego otrzymałem, i szczęść Boże na dalsze lata także i w tym nowym miejscu. Szczęść Boże!
To pozdrowienie i te życzenia kieruję do wszystkich uczelni wyższych, do wszystkich uniwersytetów w całej Polsce. Jeszcze raz — szczęść Boże!