Menu

Proponowane zasady i systemy przepustkowe oraz oznakowanie osób (I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 1979 r.)

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_395_k. 6-11
Title:
Proponowane zasady i systemy przepustkowe oraz oznakowanie osób (I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 1979 r.)
Date:
1979-05-02
Size and medium:
6 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Krakowski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Proponowane zasady i systemy przepustkowe oraz oznakowanie osób w czasie uroczystości organizowanych w związku z pobytem w Polsce Papieża Jana Pawła II. Dwa załączniki opatrzone rysunkami terenu: Zasady i taktyka zabezpieczenia ludności; Zasady i taktyka zabezpieczenia ruchu drogowego. Klauzula „ściśle poufne”. Kserokopia maszynopisu.
Persons index:
Geographical index:
Date:
Make comments