Menu

Proponowane zasady działania kościelnych służb porządkowych

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_395_k. 12-20
Title:
Proponowane zasady działania kościelnych służb porządkowych
Date:
1979-05-02
Size and medium:
9 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Krakowski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Persons index:
Date:
Make comments