Menu

Proponowane zasady działania kościelnych służb porządkowych (I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 1979 r.)

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_395_k. 12-20
Title:
Proponowane zasady działania kościelnych służb porządkowych (I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 1979 r.)
Date:
1979-05-02
Size and medium:
9 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Krakowski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Proponowane zasady działania kościelnych służb porządkowych w okresie pobytu w Polsce papieża Jana Pawła II. Załączniki opatrzone rysunkiem terenu: Zasady i taktyka zabezpieczenia ludności; Zasady i taktyka zabezpieczenia ruchu drogowego. Kserokopia maszynopisu.
Persons index:
Geographical index:
Date:
Make comments