Menu

Projekt telefonogramu do Kurii Metropolitarnej, z dnia 08.11.1977 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/274/k. 70
Title:
Projekt telefonogramu do Kurii Metropolitarnej, z dnia 08.11.1977 r.
Date:
1977-11-08
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Projekt telefonogramu do Kurii Metropolitarnej, z dnia 08.11.1977 r. Pismo dot. organizacji spotkania kard. Karola Wojtyły z Józefem Tejchmą. Maszynopis opatrzony odręcznymi adnotacjami i podpisem.