Menu

Projekt pisma Pro memoria Kazimierza Kąkola do bp. Bronisława Dąbrowskiego, z dnia 1.12.1977 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/274/k. 75-76
Title:
Projekt pisma Pro memoria Kazimierza Kąkola do bp. Bronisława Dąbrowskiego, z dnia 1.12.1977 r.
Date:
1977-12-01
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Projekt Pro memoria Kazimierza Kąkola do bp. Bronisława Dąbrowskiego, z dnia 1.12.1977 r. Pismo dot. "Słowa na tydzień miłosierdzia 1977" kard. Karola Wojtyły. Dokument zapisany pismem odręcznym.