Menu

Projekt pisma Aleksandra Skarżyńskiego do kard. Karola Wojtyły, z lipca 1969 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 35
Title:
Projekt pisma Aleksandra Skarżyńskiego do kard. Karola Wojtyły, z lipca 1969 r.
Dates:
1969-07-01
1969-07-30
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Projekt pisma Aleksandra Skarżyńskiego do kard. Karola Wojtyły, z lipca 1969 r. Pismo dot. wyjazdu kard. Wojtyły do Kanady. Maszynopis z odręcznymi adnotacjami.