Menu

Projekt odpowiedzi Aleksandra Skarżyńskiego na pismo kard. Karola Wojtyły

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.18/80/11/k. 30
Title:
Projekt odpowiedzi Aleksandra Skarżyńskiego na pismo kard. Karola Wojtyły
Date:
1967-06-30
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Projekt odpowiedzi Aleksandra Skarżyńskiego na pismo kard. Karola Wojtyły. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.18/80/11/27. Maszynopis.