Menu

Projekt nr I pisma Wita Drapicha do kard. Karola Wojtyły, z dnia 13.09.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 102
Title:
Projekt nr I pisma Wita Drapicha do kard. Karola Wojtyły, z dnia 13.09.1973 r.
Date:
1973-09-13
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Projekt nr I pisma Wita Drapicha do kard. Karola Wojtyły, z dnia 13.09.1973 r. Dokument dot. zaproszenia kard. Karola Wojtyłę na rozmowę nt. planu budownictwa sakralnego w archidiecezji krakowskiej. Maszynopis z odręcznymi adnotacjami.