Menu

Program uroczystości Sacrum Poloniae Milennium w Archidiecezji Krakowskiej, 6-8 maja 1966 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/83/k. 10-22
Title:
Program uroczystości Sacrum Poloniae Milennium w Archidiecezji Krakowskiej, 6-8 maja 1966 r.
Date:
1966-05-05
Size and medium:
13 kart; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Program uroczystości Sacrum Poloniae Milennium w Archidiecezji Krakowskiej, 6-8 maja 1966 r. Maszynopis opatrzony odręcznymi adnotacjami.