Menu

Program narady dyrektorów Wydziałów do Spraw Wyznań Urzędów Wojewódzkich, z dnia 07.10.1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/1/128/22/k. 4
Title:
Program narady dyrektorów Wydziałów do Spraw Wyznań Urzędów Wojewódzkich, z dnia 07.10.1987 r.
Date:
1987-10-07
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Program narady dyrektorów Wydziałów do Spraw Wyznań Urzędów Wojewódzkich, z dnia 07.10.1987 r. W dokumencie m.in. wnioski z III wizyty Jana Pawła II w Polsce oraz film o wizycie Jana Pawła II na Jasnej Górze. Maszynopis.