Menu

Pokwitowanie odbioru paszportu dyplomatycznego dla kard. Karola Wojtyły, z dnia 28.03.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 145
Title:
Pokwitowanie odbioru paszportu dyplomatycznego dla kard. Karola Wojtyły, z dnia 28.03.1973 r.
Date:
1973-03-28
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pokwitowanie odbioru paszportu dyplomatycznego dla kard. Karola Wojtyły, w dniu 28.03.1973 r. Maszynopis podpisany odręcznie.