Menu

Pokwitowanie odbioru paszportu dyplomatycznego dla kard. Karola Wojtyły.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 17
Title:
Pokwitowanie odbioru paszportu dyplomatycznego dla kard. Karola Wojtyły.
Date:
1969-02-28
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pokwitowanie odbioru paszportu dyplomatycznego dla kard. Karola Wojtyły, przez ks. Tadeusza Pieronka w dniu 28.02.1969 r. Maszynopis podpisany odręcznie.