Menu

Plan przedsięwzięć polityczno-zabezpieczających na okres od miesiąca marca do czerwca 1979 roku.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_395_k. 51-56
Title:
Plan przedsięwzięć polityczno-zabezpieczających na okres od miesiąca marca do czerwca 1979 roku.
Date:
1979-04-02
Size and medium:
6 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Krakowski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Plan przedsięwzięć polityczno-zabezpieczających na okres od miesiąca marca do czerwca 1979 roku. Odbitka kserograficzna, egzemplarz numerowany (4 z 15).
Persons index:
Date:
Make comments