Menu

Plan działań kontrwywiadowczych Wydziału II WUSW w Lublinie przewidzianych do realizacji w ramach operacji kryptonim "Zorza II"

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Lu/0180/16/k. 209-221
Title:
Plan działań kontrwywiadowczych Wydziału II WUSW w Lublinie przewidzianych do realizacji w ramach operacji kryptonim "Zorza II"
Date:
1987-03-18
Size and medium:
12 kart; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie, plan działań kontrwywiadowczych Wydziału II WUSW w Lublinie przewidzianych do realizacji w ramach operacji kryptonim "Zorza II" dot. piegrzymki Jana Pawła II do Polski w 1987 r. (plan wykorzystania tajnych współpracowników, obserwacja cydzoziemców z krajów kapitalistycznych, obserwacja osób związanych z opozycją, np. z Solidarnością; obserwacja cudzoziemców pochodzących z krajów arabskich).