Menu

Pismo Zbigniewa Skolickiego do kard. Karola Wojtyły, dot. wydania zezwolenia na procesje Bożego Ciała w Krakowie

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/18/k. 24
Title:
Pismo Zbigniewa Skolickiego do kard. Karola Wojtyły, dot. wydania zezwolenia na procesje Bożego Ciała w Krakowie
Dates:
1968-01-01
1968-12-31
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Zbigniewa Skolickiego do kard. Karola Wojtyły, dot. wydania zezwolenia na procesje Bożego Ciała w Krakowie. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.19/82/18/21-22. Maszynopis podpisany odręcznie.