Menu

Pismo Zbigniewa Skolickiego do abp. Karola Wojtyły, z dnia 7.06.1966 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/83/k. 78-80
Title:
Pismo Zbigniewa Skolickiego do abp. Karola Wojtyły, z dnia 7.06.1966 r.
Date:
1966-06-07
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Zbigniewa Skolickiego do abp. Karola Wojtyły, z dnia 7.06.1966 r. W piśmie uwagi dot. organizacji i przebiegu uroczystości milenijnych w Krakowie. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.17/78/83/77. Maszynopis podpisany odręcznie.