Menu

Pismo Wydziału do Spraw Wyznań w Krakowie, z dnia 13.03.1965 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/48/k. 109
Title:
Pismo Wydziału do Spraw Wyznań w Krakowie, z dnia 13.03.1965 r.
Date:
1965-03-13
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 13.03.1965 r., skierowane do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. W treści informacja o dołączonym uzupełnieniu charakterystyki abp. Karola Wojtyły. W dokumencie brak załączników. Maszynopis opatrzony klauzulą "Ściśle poufne" i odręcznym podpisem.