Menu

Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z dnia 8.10.1974 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 1
Title:
Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z dnia 8.10.1974 r.
Date:
1974-10-08
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z dnia 8.10.1974 r., skierowane do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Dokument dot. korespondencji kard. Karola Wojtyły z wojewodą Witem Drapichem. Do pisma dołączone jako załączniki dokumenty 2/1587/0/7.23/125/271/2 oraz 2/1587/0/7.23/125/271/3-7. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne", oraz odręcznymi adnotacjami i podpisem.