Menu

Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z dnia 5.03.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 151
Title:
Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z dnia 5.03.1973 r.
Date:
1973-03-05
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z dnia 5.03.1973 r., skierowane do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Dokument dot. podróży ks. Mariana Jaworskiego wraz z kard. Karolem Wojtyłą do Włoch. Maszynopis opatrzony odręcznymi adnotacjami i podpisem.
.