Menu

Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 3.04.1963 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/48/k. 48
Title:
Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 3.04.1963 r.
Date:
1963-04-03
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 3.04.1963 r., skierowane do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następne dokumenty 2/1587/0/7.17/78/48/ 50-51 oraz 2/1587/0/7.17/78/48/52. Maszynopis opatrzony odręczną adnotacją i podpisem.