Menu

Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 25.09.1962 r.

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.13/64/80/k. 87
Title:
Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 25.09.1962 r.
Date:
1962-09-25
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 25.09.1962 r, skierowane do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następne dokumenty 2/1587/0/7.13/64/80/88-91, 2/1587/0/7.13/64/80/92-95, 2/1587/0/7.13/64/80/96, 2/1587/0/7.13/64/80/97-98. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne" oraz odręcznymi adnotacjami i podpisem.