Menu

Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 17.09.1965 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/48/k. 110
Title:
Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 17.09.1965 r.
Date:
1965-09-07
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 17.09.1965 r., skierowane do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następne dokumenty 2/1587/0/7.17/78/48/111-112, 2/1587/0/7.17/78/48/113-118 oraz 2/1587/0/7.17/78/48/119. Pozostałych załączników brak. Maszynopis opatrzony odręcznymi adnotacjami i podpisem.