Menu

Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 12.11.1963 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/48/k. 91
Title:
Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 12.11.1963 r.
Date:
1963-11-12
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 12.11.1963 r., skierowane do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. W dokumencie wzmianka o przesłaniu charakterystyki bp. Wojtyły w dniu 5.11.1963 r. Brak załączonych dokumentów. Maszynopis podpisany odręcznie.