Menu

Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie do bp. Karola Wojtyły.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/48/k. 89
Title:
Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie do bp. Karola Wojtyły.
Date:
1963-10-17
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, do bp. Karola Wojtyły, z dnia 17.10.1963 r. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następny dokument 2/1587/0/7.17/78/48/ 90. Pozostałych trzech załączników brak. Maszynopis opatrzony odręcznymi adnotacjami i podpisem.