Menu

Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie do abp. Karola Wojtyły, z dnia 20.05.1967 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.18/80/11/k. 6
Title:
Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie do abp. Karola Wojtyły, z dnia 20.05.1967 r.
Date:
1967-05-20
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie do abp. Karola Wojtyły, z dnia 20.05.1967 r. Pismo dot. udzielenia zezwolenia na odbycie procesji katedralnej w dniu Bożego Ciała. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.18/80/11/5. Maszynopis opatrzony odręcznym podpisem.