Menu

Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Rady Narodowej w m. Krakowie z charakterystyką bp. Karola Wojtyły oraz bp. Juliana Groblickiego z dnia 10.07.1962 r.

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.13/64/80/k. 82
Title:
Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Rady Narodowej w m. Krakowie z charakterystyką bp. Karola Wojtyły oraz bp. Juliana Groblickiego z dnia 10.07.1962 r.
Date:
1962-07-10
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Rady Narodowej w m. Krakowie z charakterystyką bp. Karola Wojtyły oraz bp. Juliana Groblickiego, z dnia 10.07.1962 r. W dokumencie brak załączników. Maszynopis podpisany odręcznie.