Menu

Pismo Władysława Lorenca do Tadeusza Szczygła, z dnia 16.06.1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/1/128/22/k. 21
Title:
Pismo Władysława Lorenca do Tadeusza Szczygła, z dnia 16.06.1987 r.
Date:
1987-06-16
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Władysława Lorenca do Tadeusza Szczygła, z dnia 16.06.1987 r. Pismo dot. zaproszenia do udziału w naradzie dyrektorów wydziałów do spraw wyznań Urzędów Wojewódzkich w dniu 25.06.1987 r. Maszynopis opatrzony odręcznym podpisem.