Menu

Pismo Wita Drapicha do kard. Karola Wojtyły, z dnia 18.03.1974 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 74
Title:
Pismo Wita Drapicha do kard. Karola Wojtyły, z dnia 18.03.1974 r.
Date:
1974-03-18
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Wita Drapicha do kard. Karola Wojtyły, z dnia 18.03.1974 r. Pismo dot. omówienia planu budownictwa sakralnego z lat 1973-1974 oraz odbioru przez kard. Wojtyłę paszportu. Maszynopis podpisany odręcznie.