Menu

Pismo w sprawie stanowiska Prezydium Rady Narodowej w Krakowie w kwestii Zjazdu Duchowieństwa we Wrocławiu

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/83/k. 1
Title:
Pismo w sprawie stanowiska Prezydium Rady Narodowej w Krakowie w kwestii Zjazdu Duchowieństwa we Wrocławiu
Date:
1966-04-16
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 16.04.1966 r., skierowane do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następny dokument 2/1587/0/7.17/78/83/2. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne" oraz odręczną adnotacją i podpisem.
Geographical index:
Date:
Make comments