Menu

Pismo tow. Chabasińskiego nt. stanowiska Episkopatu Polski względem schematu o wolności religijnej

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.27/76/5/k. 36
Title:
Pismo tow. Chabasińskiego nt. stanowiska Episkopatu Polski względem schematu o wolności religijnej
Date:
1965-09-24
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo tow. Chabasińskiego do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie w sprawie stanowiska Episkopatu Polski względem schematu o wolności religijnej, z dnia 24.09.1965. W dokumencie wypowiedź abp. Karola Wojtyły nt. "schematu religijnego". Maszynopis z odręcznymi adnotacjami.