Menu

Pismo Stanisława Kosickiego do Aleksandra Skarżyńskiego, z dnia 9.02.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 170
Title:
Pismo Stanisława Kosickiego do Aleksandra Skarżyńskiego, z dnia 9.02.1973 r.
Date:
1973-02-09
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Stanisława Kosickiego do Aleksandra Skarżyńskiego, z dnia 9.02.1973 r. Pismo dot. ocenzurowania numeru 11-12 "Notificationes". Do pisma dołączony dokument 2/1587/0/7.23/125/271/171-172. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne" oraz odręcznymi adnotacjami i podpisem.
.