Menu

Pismo Stanisława Kosickiego do Aleksandra Skarżyńskiego, z dnia 26.03.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 167
Title:
Pismo Stanisława Kosickiego do Aleksandra Skarżyńskiego, z dnia 26.03.1973 r.
Date:
1973-03-26
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Stanisława Kosickiego do Aleksandra Skarzyńskiego, z dnia 26.03.1973 r. Pismo dot. ocenzurowania numeru 11-12 "Notificationes". Do pisma załączone dokumenty 2/1587/0/7.23/125/271/166(162) oraz 2/1587/0/7.23/125/271/169. Maszynopis opatrzony odręcznymi adnotacjami i podpisem.
.