Menu

Pismo przewodnie Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Rady Narodowej w m. Krakowie do Edwarda Ochaba w sprawie orędzia bp. Karola Wojtyły z 2.09.1962 r.

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.13/64/80/k. 83
Title:
Pismo przewodnie Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Rady Narodowej w m. Krakowie do Edwarda Ochaba w sprawie orędzia bp. Karola Wojtyły z 2.09.1962 r.
Date:
1962-09-24
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo przewodnie Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Rady Narodowej w m. Krakowie do Edwarda Ochaba w sprawie orędzia bp. Karola Wojtyły z 2.09.1962 r. Maszynopis z dnia 24.09.1962 r. podpisany odręcznie.