Menu

Pismo przewodnie do informacji MSW nt. założeń programowych i terminarza ważniejszych imprez organizowanych przez Kościół rzymskokatolicki w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_399_k. 32
Title:
Pismo przewodnie do informacji MSW nt. założeń programowych i terminarza ważniejszych imprez organizowanych przez Kościół rzymskokatolicki w 1979 r.
Date:
1979-01-23
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Krakowski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Pismo przewodnie do informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na temat założeń programowych i terminarza ważniejszych imprez organizowanych przez Kościół rzymskokatolicki w 1979 r. oraz naboru alumnów do wyższych seminariów duchownych w roku szkolnym 1978/1979.
General:
Geographical index:
Make comments