Menu

Pismo Piotra A. Dyjecińskiego do Włodzimierza Gajdy, z dnia 3.09.1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/1/128/22/k. 1
Title:
Pismo Piotra A. Dyjecińskiego do Włodzimierza Gajdy, z dnia 3.09.1987 r.
Date:
1987-09-03
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Piotra A. Dyjecińskiego do Włodzimierza Gajdy, z dnia 3.09.1987 r. Dokument dot. udostepnienia sali kinowej na naradę dyrektorów wydziałów do spraw wyznań Urzędów Wojewódzkich. Maszynopis opatrzony odręcznym podpisem.