Menu

Pismo Piotra A. Dyjecińskiego do Włodzimierza Gajdy, z dnia 21.09.1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/1/128/22/k. 5
Title:
Pismo Piotra A. Dyjecińskiego do Włodzimierza Gajdy, z dnia 21.09.1987 r.
Date:
1987-09-21
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Piotra A. Dyjecińskiego do Włodzimierza Gajdy, z dnia 21.09.1987 r. W dokumencie informacje nt. filmu o III wizycie Jana Pawła II w Polsce. Maszynopis opatrzony odręcznym podpisem.