Menu

Pismo Kurii Metropolitarnej w Krakowie, z dnia 15.03.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 148
Title:
Pismo Kurii Metropolitarnej w Krakowie, z dnia 15.03.1973 r.
Date:
1973-03-15
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Kurii Metropolitarnej w Krakowie, z dnia 15.03.1973 r., skierowane do Urzędu do spraw Wyznań w Warszawie. Pismo dot. zatrzymania paszportu przez kard. Karola Wojtyłę. Do pisma załączony odpis dokumentu 2/1587/0/7.23/125/271/146. Maszynopis opatrzony odręcznymi adnotacjami i podpisem.
.