Menu

Pismo Kurii Metropolitarnej w Krakowie do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie, z dnia 18.01.1978 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/274/k. 45
Title:
Pismo Kurii Metropolitarnej w Krakowie do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie, z dnia 18.01.1978 r.
Date:
1978-01-18
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Kurii Metropolitarnej w Krakowie do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie, z dnia 18.01.1978 r. Do pisma dołączony odpis dokumentu 2/1587/0/7.23/125/274/44. Maszynopis opatrzony odręcznymi adnotacjami i podpisem.