Menu

Pismo Kurii Metropolitarnej do księży proboszczów z dnia 23.03.1963 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/48/k. 49
Title:
Pismo Kurii Metropolitarnej do księży proboszczów z dnia 23.03.1963 r.
Date:
1963-03-23
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Kurii Metropolitarnej do księży proboszczów z dnia 23.03.1963 r. Pismo dot. kwestii organizacyjnych Dni Modlitw Kapłanów Archidiecezji Krakowskiej na Jasnej Górze. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.17/78/48/49. Maszynopis.