Menu

Pismo ks. Jana Ligęzy do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, 17.03.1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_399_k. 78
Title:
Pismo ks. Jana Ligęzy do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, 17.03.1979 r.
Date:
1979-03-17
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Krakowski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Pismo proboszcza ks. Jana Ligęzy z Urzędu Parafialnego w Skawinie, do Urzędu Miasta i Gminu w Skawinie, dotyczące wizytacji parafii i możliwości powitania arcybiskupa Franciszka Macharskiego na terenie ulic Krakowskiej i Korabnickiej. Odpis.
General:
Geographical index:
Make comments