Menu

Pismo Konsulatu Generalnego Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w Wellington, z dnia 18.12.1972 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 163
Title:
Pismo Konsulatu Generalnego Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w Wellington, z dnia 18.12.1972 r.
Date:
1972-12-18
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Konsulatu Generalnego Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w Wellington, z dnia 18.12.1972 r., skierowane do Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dokument dot. zaproszenia kard. Karola Wojtyły do Nowej Zelandii. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.23/125/271/162. Maszynopis z odręcznym podpisem.