Menu

Pismo Kazimierza Kąkola do kard. Karola Wojtyły, z dnia 25.04.1978 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/274/k. 38-39
Title:
Pismo Kazimierza Kąkola do kard. Karola Wojtyły, z dnia 25.04.1978 r.
Date:
1978-04-25
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Kazimierza Kąkola do kard. Karola Wojtyły, z dnia 25.04.1978 r. Pismo dot. łamania przepisów prawa budowlanego na terenie archidiecezji krakowskiej. Maszynopis opatrzony odręcznym podpisem.