Menu

Pismo kard. Karola Wojtyły do Wita Drapicha, z dnia 2.09.1974 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 2
Title:
Pismo kard. Karola Wojtyły do Wita Drapicha, z dnia 2.09.1974 r.
Date:
1974-09-02
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo kard. Karola Wojtyły do Wita Drapicha, z dnia 2.09.1974 r. Pismo dot. odmowy wydania zgody na modlitwę na placu przy celi śmierci bł. Maksymiliana Marii Kolbego. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.23/125/271/2/1. Kserokopia maszynopisu.