Menu

Pismo kard. Karola Wojtyły do Piotra Jaroszewicza, z dnia 20.08.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 123
Title:
Pismo kard. Karola Wojtyły do Piotra Jaroszewicza, z dnia 20.08.1973 r.
Date:
1973-08-20
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo kard. Karola Wojtyły do Piotra Jaroszewicza, z dnia 20.08.1973 r. Dokument dot. kwestii wyjazdu kard. Karola Wojtyły oraz towarzyszących mu księży do Rzymu. Maszynopis opatrzony odręcznymi adnotacjami i podpisem.