Menu

Pismo kard. Karola Wojtyły do Piotra Jaroszewicza, z dnia 18.01.1978 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/274/k. 44
Title:
Pismo kard. Karola Wojtyły do Piotra Jaroszewicza, z dnia 18.01.1978 r.
Date:
1978-01-18
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo kard. Karola Wojtyły do Piotra Jaroszewicza, z dnia 18.01.1978 r. Pismo dot. prośby o wydanie paszportów dla kard. Wojtyły i osób mu towarzyszących. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.23/125/274/43. Maszynopis opatrzony odręcznym podpisem.