Menu

Pismo kard. Karola Wojtyły do Józefa Tejchmy, z dnia 4.02.1974 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 73
Title:
Pismo kard. Karola Wojtyły do Józefa Tejchmy, z dnia 4.02.1974 r.
Date:
1974-02-04
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo kard. Karola Wojtyły do Józefa Tejchmy, z dnia 4.02.1974 r. Dokument dot. kwestii budownictwa sakralnego w archidiecezji. Maszynopis z odręczną adnotacją i podpisem.
.