Menu

Pismo kard. Karola Wojtyły do Józefa Cyrankiewicza, z dnia 28.06.1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 46
Title:
Pismo kard. Karola Wojtyły do Józefa Cyrankiewicza, z dnia 28.06.1968 r.
Date:
1969-06-28
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo kard. Karola Wojtyły do Józefa Cyrankiewicza, z dnia 28.06.1969 r. Dokument nt. wydania paszportów dla kard. Karola Wojtyły i towarzyszących mu księży. Maszynopis z odręcznymi adnotacjami i podpisem.